نقش تنظیم هیجان در بهبود روابط بین فردی دختران و پسران | استاد مژگان مهرنجانی | چهارشنبه 5 مرداد 1401| ساعت 19:00 الی 21:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۹

 نقش تنظیم هیجان در بهبود روابط بین فردی دختران و پسران

 

استاد مژگان مهرنجانی

 

 چهارشنبه 5 مرداد 1401

 

 ساعت 19:00 الی 21:00

 

 مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید