تله های زندگی | استاد مجید اژدری نیا | شروع مرداد 1401| ساعت 19:00 الی 21:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۳۰

 تله های زندگی

 

 استاد مجید اژدری نیا

 

 شروع مرداد 1401

 

روز: شنبه ها

 

 ساعت 19:00 الی 21:00

 

 مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید