گروه درمانی روانکاوی | دکتر امیر میرزایی | یکشنبه 5 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

  

گروه درمانی روانکاوی

 

دکتر امیر میرزایی

 

 یکشنبه 5 تیر 1401

 

ساعت 19:00 الی 20:30

 

 مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید