نهمین دوره جامع تربیت مشاور و روانشناس تحصیلی و مدرسه | دکتر مسعود کیانی | شروع تیرماه 1401| ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

 نهمین دوره جامع تربیت مشاور و روانشناس تحصیلی و مدرسه

 

دکتر مسعود کیانی

 

شروع تیرماه 1401

 

پنج شنبه ها

 

ساعت 16:00 الی 19:00

 

 مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید