سیزدهمین دوره جامع تربیت رواندرمانگر کارورزی کودک | دکتر مسعود کیانی | شروع تیرماه 1401| ساعت 13:00 الی 16:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

 سیزدهمین دوره جامع تربیت رواندرمانگر کارورزی کودک

 

دکتر مسعود کیانی

 

شروع تیرماه 1401

 

پنج شنبه ها

 

ساعت 13:00 الی 16:00

 

 مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید