دوره سوپرویژن درمانگر کودک | خانم دکتر فرزانه مومنی | شروع دوره تیر 1401
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۵

 دوره سوپرویژن درمانگر کودک

 

خانم دکتر فرزانه مومنی

 

شروع دوره تیر 1401

 

شنبه و یکشنبه و سه شنبه عصر

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید