کمال گرایی ناسالم | استاد مجید اژدری نیا | شنبه 11 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 21:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۵

کمال گرایی ناسالم

 

استاد مجید اژدری نیا

 

شنبه 11 تیر 1401

 

ساعت 19:00 الی 21:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید