مشاوره پیش از ازدواج | دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه 12 مرداد 1401 | ساعت 08:30 الی 16:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۱۶

 مشاوره پیش از ازدواج

 

دکتر محمدرضا نادریان

 

چهارشنبه ۱۲ مرداد 1401

 

ساعت 08:30 الی 16:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید