گروه درمانی EFT | دکتر محمدرضا نادریان | دوشنبه 30 خرداد 1401 | ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۱۶

 گروه درمانی EFT

 

دکتر محمدرضا نادریان

 

دوشنبه 30 خرداد 1401

 

ساعت 16:00 الی 19:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید