مشاوره پیش از ازدواج | دکتر نسرین خدادادی | یکشنبه 22 خرداد 1401| ساعت 09:00 الی 15:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۱۶

 مشاوره پیش از ازدواج

 

دکتر نسرین خدادادی

 

یکشنبه 22 خرداد 1401

 

ساعت 09:00 الی 15:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید