معرفی رویکرد درمانی CBT | دکتر زهرا بت شکن | یکشنبه 25 اردیبهشت 1401| ساعت 16:00 الی 18:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۲

  

معرفی رویکرد درمانی  CBT

 

دکتر زهرا بت شکن

 

یکشنبه 25 اردیبهشت 1401

 

ساعت 16:00 الی 18:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید