سیزدهمین دروه جامع تربیت رواندرمانگر کارورزی کودک | دکتر مسعود کیانی | پنج شنبه 22 اردیبهشت 1401| ساعت 17:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۱۹

 سیزدهمین دروه جامع تربیت رواندرمانگر کارورزی کودک

 

دکتر مسعود کیانی

 

پنج شنبه 22 اردیبهشت 1401

 

ساعت 17:00 الی 19:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید