هشتمین دروه تربیت مشاور نوجوان | دکتر نسترن براهیمی | چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401| ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۱۹

 هشتمین دروه تربیت مشاور نوجوان

 

دکتر نسترن براهیمی

 

چهارشنبه 28 اردیبشهت 1401

 

ساعت 16:00 الی 20:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید