سیزدهمین دروه جامع کارورزی تربیت زوج و خانواده درمانگر | دکتر نسترن براهیمی | چهارشنبه ها تیرماه 1401| ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۱۹

 

سیزدهمین دروه جامع کارورزی تربیت زوج و خانواده درمانگر

 

دکتر نسترن براهیمی

 

چهارشنبه ها تیر 1401

 

ساعت 16:00 الی 20:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید