کارورزی کودک | دکتر مسعود کیانی | پنج شنبه ها از اردیبهشت 1401| ساعت 13:00 الی 16:00
انتشار: ۱۴۰۱/۱/۱۸

 تربیت رواندرمانگر کارورزی کودک

 

دکتر مسعود کیانی

 

پنج شنبه ها از اردیبهشت 1401

 

پنج شنبه ها:

 

ساعت 13:00 الی 16:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید