لیست دوره های کارورزی در حال ثبتنام در مرکز مشاوره توحید
انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۱

لیست دوره های کارورزی در حال ثبت نام:

 

  • کارورزی بالینی | مدرس: دکتر امیر کشاورز و همکاران

روز: یکشنبه ها عصر | مدت: 300ساعت

  • کارورزی خانواده | مدرس: دکتر نسترن براهیمی

روز: سه شنبه ها عصر | مدت: 100ساعت

  • کارورزی کودک | مدرس: دکتر مسعود کیانی

روز: پنجشنبه ها عصر | مدت: 100ساعت

  • کارورزی تحصیلی | مدرس: دکتر مسعود کیانی

روز: پنجشنبه ها عصر | مدت: 60ساعت

  • سوپرویژن کودک | زیرنظر: خانم حدیث رضایی و خانم آگوش | مدت: 50 و 100 ساعت