کارورزی و تربیت درمانگر کودک | دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه 13 آبان | ساعت 14:00 الی 17:00
انتشار: ۱۴۰۰/۸/۸

کارورزی و تربیت درمانگر کودک (100ساعت)

(بصورت حضوری و آنلاین)

همراه با دعوت به همکاری

-------------------------------------------------------------

سرفصل ها:
16 ساعت مصاحبه و ارزیابـی بالینـی کودک
8 ساعت نقاشی و تفسیر نقاشی کودک
54 ساعت تشخیص و درمان اختلالات کودک بر مبنای CBT
ADHD , ODD , CD , Depression , SLD , Tic Disorders
Tourette syndrome , Thumb Sucking , Nail Biting
Hair Pulling , Anxiety Disorders , Phobia
22 ساعت بازی درمانی و قصه درمانی
Cognitive-behavioral play therapy , Filial play therapy
Group play therapy , Sandplay Therapy
-------------------------------------------------------------
مدرس: دکتر مسعود کیانی

شروع: پنجشنبه 13 آبان

ساعت 14:00 الی 17:00

همراه با ارائه مدرک معتبر

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید