کارگاه آموزشی تربیت رواندرمانگر کودک (مقدماتی) در اردیبهشت 1394
انتشار: ۱۳۹۴/۲/۸

 
کارگاه آموزشی تربیت رواندرمانگر کودک

زمان:
جمعه 25 اردیبهشت  و 1 خرداد

شروع: ساعت 8:30 الی 13

مدرس: استاد رحمانیان

با گواهی معتبر پایان دوره

هزینه: 100000 تومان دانشجویان و 120000 تومان غیر دانشجویان

ظرفیت محدود

تلفن ثبت نام:
031-36264088-36293074