;کارگاه آموزشی فرزند پروری با ارائه گواهی از دانشگاه تهران
انتشار: ۱۳۹۳/۷/۳۰دوره تخصصی فرزند پروری


مدرس: دکتر شفیعی فرد

زمان: پنج شنبه 8 آبان 1393

هزینه: 110000 تومان

با گواهی معتبر دانشگاه تهران

ساعت 8 صبح الی 17 عصر

با نهار و پذیرائی

تلفن ثبت نام: 031-36264088