;کارگاه مثلث و مثلث سازی در خانواده درمانی دکتر باقر ثنائی در 25 مهرماه 1393
انتشار: ۱۳۹۳/۷/۶مرکز مشاوره توحید برگزار می کند:

کارگاه آموزشی مثلث و مثلث سازی، الفبای خانواده درمانی

زمان 25 مهرماه 1393

ساعت 9 صبح الی 18 عصر

همراه با نهار و پذیرائی

هزینه: 130000 تومان دانشجویان و 150000 تومان سایر متخصصین و غیر دانشجویان

با گواهی معتبر پایان دوره

دکتر باقر ثنائی (پدر علم خانواده در ایران)

تلفن ثبت نام و رزرو:

36264088-031