احمدرضا حاجیان
دانشجوی دکتری روانشناسی


مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
درمان اختلالات شخصیت و زبان بدن


تالیف  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
چه کسی از سلامت روان برخوردار است؟
نقش حسادت و کنترل آن در داشتن زندگی مولد
مترجم کتاب : تهیه پروفایل زبان بدن در محل کار
دارای چهار مقاله علمی پژوهشی
دو مقاله ISI
سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف


روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::

چهارشنبه ها عصر

32687632 | 32687631 | 32687630