زوجین در روابط زناشویی، انتظاراتی مطلوب از روابط دارند.

زوجین در روابط زناشویی، انتظاراتی مطلوب از روابط دارند.

این انتظارات شامل انتظار زن و شوهر به عنوان شریک زندگی از خانواده همسر ، از ازدواج ، تصویر و یا مفهوم هر یک از همسر ایده عال است.

این انتظارات ، استانداردها و فرضیه ها ذهنی ، چهارچوب ها از پیش تعیین شده و باید ها و نباید ها زوجین در مورد همسر و زندگی زناشوئی است.

زوجین در روابط زناشویی انتظاراتی مطلوب از روابط دارند

بنابرین بر اساس آنچه بیان شد ، بسیاری از مشکلات و مسائل زناشوئی ناشی از ویژگیهای زوجین پیش از ازدواج است به گونه ای که می توان روابط پایدار را بین زوجین شکل دهد و یا عشق شدید را به سوی طلاق سوق دهد.

باورها و انتظارات با پیچیده تر شدن زندگی ، تغیرات فراوانی یافته اند. زوجین جوان نیاز دارند آموزش های لازم دراین زمینه را دریافت کنند. برنامه مراقبت زوجین به عنوان برنامه آموزشی پیش از ازدواج با هدف بهبود روابط و تعاملات زناشوئی ارائه می شود.

می توان به کمک برنامه های غنی و مراقبت زوجین در مشاوره پیش از ازدواج نسبت به این عوامل اطلاعات کسب کرد و زندگی را با آگاهی و شناخت بهتر آغاز نمود.

فرنوش رمضانی

مشاور فرد و پیش از ازدواج و زوج درمانگر