نگرش مثبت

نسخه: مثبت فکرکردن را از صبح تا شب تمرین کن .. افکار منفی: بی خیالی: هرچی باداباد . غفلت: فکر نمی کردم، این اتفاق بیفتد . جبرگرایی: اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد هیچ کس جلودارش نیست . بدبینی: خوش بینی از ساده لوحی هست . بی ملاحظه گی: خطر، نمک زندگی هست . تنبلی: این کار خیلی پر دردسر است . اطمینان بیش از حد: هیچ موقع برای من خطری پیش نمی آید. این افکار منجر به: حوادث می شود . افکار مثبت : برنامه ریزی برای آینده: راه درست را انتخاب کنم . شناخت اهداف خود: می خواهم پیشرفت کنم . علاقمندی به یادگیری: از راهنمایی شما متشکرم . ایمان: نهایت تلاش خود را می کنم . هوشیاری: متوجه و دقیق هستم . قناعت: همین قدر هم خوبه. این افکار منجر به، سلامتی و رضایت خاطر می شود. حقیقتا نگرش های مثبت، زندگی روزمره شمارا بهتر می کند.12 پشنهاد برای داشتن نگرش مثبت: 1- مورداعتماد بودن: رمز موفقیت درکاراست، شغلی پیداکن و آن را درست انجام بده. 2- افتخارکردن به شغل خود: عامل اصلی رضایت شما درکارتان است . 3- احترام گذاشتن به حقوق دیگران: به آنچه بقیه انجام می دهند اهمیت بده 4- توجه به دیگران: می توانی به دیگران کمک کنی تا کارشان را بهتر انجام دهند. 5- دانش : ... مهم است .... هر چه بیشتر و بهتر برای پیشرفت درکارهایت، می توانی از دیگران و تجربه هایشان ،کتاب و ... استفاده کنی . 6- نشاط : موتور پیشرفت است . حتی یک لبخند می تونه کمک کنه! 7- به خودت ایمان بیاور: تو دراین دنیا منحصر به فرد هستی، با استعدادهای ویژه خاص خودت . 8- اهدافت را مشخص کن و برای دستیابی به آن تلاش کن 9- به آنچه اعتقاد داری عمل کن و از اشتباه کردن نترس... از اشتباهاتت درس خواهی گرفت. 10- مثالی بهتر از این برای نگرش مثبت نیست که با دیگران همانطور رفتارکن که دوست داری با تو رفتارکنند. 11- آماده پذیرش افکار نو باش و در مقابل تغییرات مقاومت نکن. 12- زیاد هم جدی نباش . چه کاری ازدست من ساخته است؟ نگرش منفی انسان را به هیچ جا نمی رساند. به کسانی فکرکن که امکانات کمتری نسبت به تو دارند و به آنها کمک کن. به دیگران کمک کن تا از زندگی لذت ببری. به خاطر داشته باش ... به جای نفرین به تاریکی، شمعی روشن کن.