پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و افزایش روزافزون وسایل ارتباط جمعی و كاربران این وسایل از جمله اینترنت موجب خارج شدن روابط افراد خانواده از حالت ساده چهره به چهره یا تلفنی و تغییر شكل آن در قالب شكل گیری روابط پیچیده تری به طور غیرمستقیم و از طریق اینترنت و چت طی سال های اخیر شده است و از آنجا كه در این گونه رابطه ها طرفین بدرستی نمی توانند هویت یكدیگر را شناسایی كنند، همین امر زمینه جرایم و سوءاستفاده های اینترنتی می شود. این اظهارات بازپرس شعبه اول دادسرای ویژه فرودگاه های تهران در گفتگو با «جام جم» است كه با طرح نمونه هایی از چند پرونده متعدد در حوزه جرایم اینترنتی شامل قتل، فرار دختران از خانه و تجاوز به عنف معتقد است: به دلیل همین پیچیدگی هایی كه در مخفی بودن هویت كاربران اینترنت و بویژه در فضای چت روم ها وجود دارد، پرونده های موجود بیانگر این واقعیت است كه آمار جرایم و سوءاستفاده های اینترنتی طی سال های اخیر در حال افزایش است بویژه این كه زنان و دختران جوان آسیب پذیری بیشتری در این گونه رابطه ها دارند كه این امر نگران كننده است. فرهنگ سازی به جای برخورد چكشی بازپرس بهروز مهاجری تاكید می كند: برخوردهای چكشی مانند این كه به جوانان و نوجوانان اجازه استفاده از اینترنت را ندهیم، یا سایت های خاص اینترنتی را پاك كنیم نه تنها مشكلی را حل نمی كند بلكه با این كارها صرفا صورت مساله را پاك می كنیم و در مقابل عواقب و پیامدهای سویی را از این طریق متوجه جامعه می كنیم كه ممكن است اثرات جبران ناپذیر بیشتری را به جوانان تحمیل كند.وی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در میان نوجوانان و جوانان برای استفاده صحیح از اینترنت هم از سوی خانواده ها و هم توسط رسانه های جمعی و سایر نهادهای آموزشی در جامعه تصریح می كند: همان طور كه گفته شد نمی توان استفاده از اینترنت و جستجو در فضای چت روم ها را برای دختران و پسران جوان و نوجوان محدود یا ممنوع كرد، اما حداقل می توان به این گروه از كاربران اینترنتی هشدار داد كه اگر وارد محیط چت می شوند نسبت به عواقب و سوء استفاده های احتمالی دوست های اینترنتی هوشیار باشند. زنگ ها برای كه به صدا درمی آیند؟ یك پژوهشگر اجتماعی بیشترین كاربران اینترنت و جستجوگران در فضای چت را جوانان می داند و معتقد است این جوانان هم در نحوه استفاده صحیح از فناوری اینترنت و هم در زمینه برقراری ارتباط با جنس مخالف، آشنایی و ازدواج بی تجربه هستند، چرا كه آنها تنها با گفتگوهای كوتاه چند جلسه ای بسرعت دلبستگی پیدا كرده، عاشق می شوند و تصور می كنند طرف مقابل همانی است كه سال ها به دنبالش می گشته اند. دكتر سیدهادی معتمدی، معتقد است كه این وضعیت بویژه در دختران جوان بیشتر شیوع دارد، چرا كه آنها به دلیل احساسات خاص زنانه و زودباوری كه نسبت به ابراز عشق جنس مخالف دارند در كوتاه ترین زمان احساسات خود را بر منطق غلبه داده و چنان مجذوب طرف مقابل خود در آن سوی چت می شوند كه حتی تصور این كه این ارتباط ممكن است ارتباطی از پیش برنامه ریزی شده برای بهره برداری های خاص باشد را به خود راه نمی دهند . وی تصریح می كند ضروری است نحوه استفاده صحیح از فناوری اینترنت به عنوان واحدهای درسی در مدارس به نوجوانان و جوانان آموزش داده شود و از سوی دیگر باید توام با این قضیه برای نوجوانان و جوانان كاربران اینترنتی آگاه سازی انجام شود كه هم دختران و هم پسران از همان ابتدای آغاز چنین روابطی همواره هوشیار بوده و نسبت به كوچك ترین نشانه های احتمال عواقب سوء چنین ارتباطی حساس باشند و با هوشمندی و درایت صحیح در چنین ارتباط هایی سنجیده رفتار كنند. وقایع تلخی كه هر روز بر صفحات حوادث روزنامه ها نقش می بندد، پرونده های متعدد زیردست بازپرسان و كارآگاهان دایره جرایم جنایی، افزایش آمار جرایم اینترنتی در كشور، افزایش آسیب های اجتماعی همچون دختران فراری، قتل، تجاوز به عنف و ... هشداری است مبنی بر این كه آمار جرایم و سوءاستفاده های اینترنتی در جامعه طی سال های اخیر با رشد تصاعدی نگران كننده ای در حال افزایش است. هدف از این گزارش تنها برانگیختن نگرانی ها در جامعه نیست بلكه تلنگری است در درجه اول به نوجوانان و جوانان و خانواده های آنها كه آگاه باشند و هوشیار و در درجه بعدی به صاحب نظران، مسوولان و متولیان امر در حوزه آسیب های اجتماعی تا با درك عمیق از اهمیت برخی عواقب سوء این پدیده نوظهور، با برنامه ریزی صحیح برای ارتقای سطح فرهنگ آحاد جامعه در رده های سنی مختلف بویژه جوانان و نوجوانان گامی هر چند كوچك در راستای پیشگیری و كنترل افزایش آمار جرایم اینترنتی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن در جامعه بردارند.
زمان انتشار : 1397/1/23
تعداد بازدید : 1367
نویسنده : مدیر
دسته : روانپزشکی