بخش تخصصی اعصاب و روان

این بخش با برخورداری از بهترین متخصصین روانپزشکی  به ارائه خدمات  تشخیص و درمان می پردازد. لازم به ذکر است خدمات دارودرمانی این بخش با توجه به طرف قرارداد بودن با بیمه های معتبر نظیر بیمه خدمات درمانی و بیمه تأمین اجتماعی مشمول تخفیف و برخورداری از خدمات بیمه ای می شود.

 


خدمات تخصصی روانپزشکی (اعصاب و روان) 

-         تشخیص و درمان اختلالات خلقی

          (افسردگی، دوقطبی و...)

-         تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی

          (ترس های مرضی، وحشتزدگی، وسواس، اضطراب منتشر و...)

-         تشخیص و درمان اختلالات خوردن

         (چاقی، پرخوری روانی، بی اشتهایی روانی)

-         تشخیص و درمان اختلالات روان تنی

         (ناراحتی های گوارشی و تنفسی، بیماریهای قلبی، سردردها، تیک ها و...)

-         تشخیص و درمان اختلالات پسیکوتیک

-         (اسکیزوفرنی، اسکزوافکتیو، اختلال هذیانی و...)

-         تشخیص و درمان اختلالات مربوط به بحرانها

-         (سوگ و فقدان عزیزان، فشار روانی پس از آسیب PTSD و...)

-         تشخیص و درمان اختلالات شخصیت

-         (اختلال شخصیت بدگمان، وسواسی،مرزی، خودشیفته، وابسته و...)

-         تشخیص و درمان اختلالات جسمانی شکل

-         (اختلال بدریختی بدن، خودبیمار انگاری و...)

     -         صرع