این مرکز با برخورداری از اساتید مجرب و اساتید دانشگاه و در جهت ارتقای توانائیهای کاربردی متخصصین و دانشجویان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی با هدف آموزش و جذب نیرو در مراکز وابسته به خود می نماید
 
بعضی از کارگاههای درحال برگزاری و برگزار شده شامل:

1- دوره آموزشی روانشناس حرفه ای
2- دوره آموزشی زوج درمانی
3- دوره آموزشی بازی درمانی
4- آموزش تشخیص و درمان اختلالات روانی جهت متخصصین و دانشجویان
5- آموزش اجرا وتفسیر آزمونهای روانی جهت متخصصین و دانشجویان
6- دوره آموزشی مصاحبه بالینی و تشخیصی
7- دوره آموزشی نوروفیدبک (عمومی و پیشرفته)
8- دوره آموزشی مدیریت استرس
9- دوره آموزشی تشخیص و درمان اختلالات خلقی و اضطرابی
10- دوره آموزشی درمان اختلالات شایع دوران کودکی
11- دوره آموزشی درمان اختلالات یادگیری
 متخصصین و دانشجویان گرامی در صورت تمایل می توانند فرم مربوطه را پر و با شماره های مرکز تماس حاصل نمایند.