مؤسسه علمی- پژوهشی دانش گستر توحید با شماره ثبت 2745 در سال 1389 با هدف انجام فعالیتهای مشاوره ای و کمک به داوطلبان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و سایر دوره های مرتبطه  تأسیس گردید. از افتخارات این مؤسسه قبولی دهها نفر در دوره های ذکر شده می باشد. همکاران این بخش از مؤسسه اعضای هیئت علمی دانشگاهها و رتبه های تک رقمی و برتر مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد می باشد.