سارا آگوش

روانشناس، محقق، مدرس دوره های آموزشی
بنیان گذار دوره های دختر هوشیار ، پسر باهوش
برگزارکننده دوره های هنر زن بودن

نویسنده کتاب بفرمایید یک فرزند موفق

بنیان گذار طرح والدین خودساخته ، فرزندان موفق

 

  کودک
  اختلال یادگیری
  بازی درمانی
  بیش فعالی
  مشاوره تحول فردی
  مشاور مختص خانم ها


 

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید ::::::::::::::::::::::::::

چهارشنبه عصر
36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088