مریم جمشیدی
(روانشناس بالینی)

مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
مشاوره کودک
انجام تست های تخصصی هوش
مشاوره فردی
درمان اختلالات خلقی

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید ::::::::::::::::::::::::::

سه شنبه ، پنج شنبه |  عصر
36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088