گلناز گیوی
کارشناس ارشد روان شناسی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
مدرس و مشاور مدارس استان اصفهان
مدرس کارگاه های آموزش کودک
عضو تیم روانشناسان صنعتی ، سازمانی کلینیک توحید

مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
مشاوره کودک
اختلالات یادگیری کودک
روابط مادر و فرزند
کودکان ADHD
بررسی علل کم خوابی کودکان
مشـاوره  تحـصـیـلـی
روان سنـجـیروزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::


شنبه
| دوشنبه | چهارشنبه | صبح ها


32687632 | 32687631 | 32687630