فربد مهدی
(روانشناس بالینی و روانکاو)

مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
روان درمانگرISTDP
درمانگر مشکلات شخصیتی و درونی
مشکلات ارتباطی
درمانگر اختلالات شخصیت . افسردگی . اضطراب . بیماری های جسمانی با ریشه عصبی


روزهای حضور در مرکز مشاوره توحیدچهارشنبه و پنج شنبه عصر
31319776 31319764 | 36269607