دکتر زهرا حسینی

دکتری تخصصی مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی تهران و مدرس دانشگاه

 

حیطه فعالیت  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   مشاوره پیش از ازدواج

   زوج درمانگر بر اساس رویکرد واقعیت درمانی

   بهبود روابط زوج بر اساس رویکرد اکت

   درمانگر خیانت زناشویی

 

سوابق آموزشی  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1) دارای گواهینامه چهار دوره واقعیت درمانی از موسسه ویلیام گلاسر تحت نظر جناب آقای دکتر صاحبی

2) دارای گواهینامه دروه اکت تحت نظر دکتر علی صاحبی

3) دارای گواهینامه دروه اکت تحت نظر دکتر محمد رضا عابدی

4) دارای گواهینامه جامع سکس تراپی

5) دارای گواهینامه زوج درمانی براساس رویکرد  cbt

 

سوابق کاری   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   مشاور خانواده در مراکز مشاوره اصفهان

   مشاور خانواده در شورای حل اختلاف شعبه خانواده در سال 91-92

   مشاوره خانواده در انجمن ام اس اصفهان در سال 92-93

 

حیطه علمی  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   ترجمه کتاب روان درمانی ارتباطی شخصیت محور

   دارای مقاله علمی پژوهشی مقایسه ویژگی های شخصیتی زوجین متعارض و عادی با استفاده از پرسشنامه 5 عامل نئو

   دارای مقاله بررسی وتحلیل دیداری درمان EFT بر کاهش اضطراب زوجین آسیب دیده از خیانت زناشویی

   دارای مقاله بررسی اثر بخشی مشاره گروهی با مداخلات چند بعدی زیستی-روانی-اجتماعی بر کیفیت زندگی زنان و دختران مبتلا به ام اس

   دارای مقاله بررسی اثر بخشی تاثیر آموزش گروهی تئوری انتخاب بر کیفیت زندی و سلامت روان زنان مبتلا به ام اس

کارگاه های آموزشی  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   کارگاه پیش از ازدواج

   آموزش های گروهی بهبود کیفیت زندگی برای زنان و دختران مبتلا به ام اس در انجمن ام اس

   آموزش گروهی مدیریت زندگی برای زنان و دختران مبتلا به ام اس در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان


مقالات دکتر زهرا حسینی:

شخصیت های نامناسب برای ازدواجروزهای حضور در مرکز مشاوره توحید


شنبه ، چهارشنبه صبح36255171 | 36257746 36293023 | 36264088


حضور در
مرکز مشاوره توحید 

31319776  |  31319764  36269607

حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید
چهارشنبه ها عصر
32687632 | 32687631 | 32687630