دکتر آزیتا مکارمی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) ، سکستراپیست

دارو درمانی و رواندرمانی اختلالات افسردگی

اضطراب . وسواس . دوقطبی، پانیک، کمال طلبی و...

اختلالات روان تنی و اختلالات تفکر

درمان تخصصی بیماریهای جنسی

(زودانزالی، ناتوانی، سردی جنسی، انحرافات جنسی...)
روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید (خ هشت بهشت غربی)

روزهای: شنبه و سه شنبه

ساعت: 14:00 الی 17:00
تلفن های رزرو نوبت: 32687630 - 32687631 - 32687632

 

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید (خ توحید میانی)
روزهای: چهارشنبه

ساعت: 15:00 الی 20:00
تلفن های رزرو نوبت: 31315382 - 31315379 - 36260437