دکتر بهراد زاد افشار
(متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه)

مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
رواندرمانگر بالینی
روان تحلیل گر
زوج درمانگر
سکس تراپیستمقالات دکتر بهراد زاد افشار:

1)      با فردی که اختلال شخصیت دارد چه کار کنیم؟

2)    تصورات غلط در مورد درون گرایی

3)   تفاوت متخصص اعصاب و روان و مغز و اعصاب؛ روانشناس و مشاور چیست؟

4)    سوء استفاده روانی چیست؟

 5)   مراجعه به روانشناس

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید ::::::::::::::::::::::::::

یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه | صبح
36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088