عاطفه طاوسی
خلق اثر هنری فارغ از ماهیت کاتارسیسی آن که باعث خودبیانگری خودانگیخته می شود
در ذات نیز، جنبه ی درمانی و بهزیستی روان را داراست و می تواند از رنج و آلام بشری بکاهد.


مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
آسیب شناسی و مداخله از طریق مدیوم های هنری
درمان اختلالات شخصیت از دیدگاه روانکاوی(افسردگی ، وسواس ، دوقطبی)
درمانگر اختلالات خلقی و اضطرابی
روابط فردی ، روابط عاطفی ، خیانت ، ایجاد هدف و انگیزه
کنترل اختلال اسکیزوفرنی و اوتیسم با هنردرمانی
روان درمانی با فرآیند خلاقانهبرگزار کننده کارگاه های::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
تحلیل رفتار متقابل (TA)
شفای کودک درون با رویکرد هنردرمانی
خودشناسی و نظریه انتخاب
شخصیت شناسی


روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::


یکشنبه | سه شنبه صبح و عصر


32687632 | 32687631 | 32687630