افسانه طباطبایی
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
زوج درمانگر
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره فردی ، درمان وسواس، اضطراب و خلقی
بهبود روابط عاطفی بین فردی
مشاوره فردی (درمان اختلالات خلقی)
افسردگی . وسواس . اضطراب
بهبود روابط کودک و‌ نوجوان با والدین
تشخیص و درمان اختلالات یادگیری
تشخیص بیماری اوتیسم در کودکان و نقص توجه ، بیش فعالی و مشکلات رفتاریروزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::


شنبه
| دوشنبه | سه شنبه | پنج شنبه | صبح ها


32687632 | 32687631 | 32687630