حدیث رضائی

متخصص مشاوره کودک و مدرس دانشگاه

سابقه 15 سال کار تخصصی با کودک


حیطه فعالیت  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  اختلال یادگیری و کودک
  توجه و تمرکز، بیش فعالی
  بازی درمانی، کاردرمانی ذهنی
  تست هوش
  ارتقا توانایی ذهنی و شناختی کودکحضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::

ایام هفته

32687632 | 32687631 | 32687630