ذهن آگاهی تکنیکی برای کسب آرامش

 ذهن آگاهی تکنیکی برای کسب آرامش

به مجموعه افکار ، هیجانات ، خاطرات و امیال، ذهن گفته می شود . ذهن می تواند باعث شود فرد به آگاهی درونی برسد .
در دنیای امروز که موارد بسیاری موجب سردرگمی و پریشانی حواس می شوند ، آگاه بودن از ذهن یا همان ذهن آگاهی (
mind fulness) کمک می کند تا حتی در انجام امور عادی و روزمره ، حواس به کار گرفته شوند .
ذهن آگاهی شکلی متفاوت از نگاه به زمان و حضور دائم در اکنون است و روشی مدرن برای دوری از بازیهای ذهن و اقامت در زمان حال می باشد .
ذهن آگاهی یعنی توجه ، تمرکز ، حضور ذهن و هشیاری .

ذهن آگاهی افزایش توان ذهن و روان برای درک لحظه هاست .

ذهن آگاهی تکنیکی برای کسب آرامش

عاملی برای رسیدن به رهایی فکرو پاک نمودن ذهن و ایجاد آرامش درونی است
این به آن معناست که فرد ، آگاهی خود را از گذشته و آینده ، به حال معطوف می دارد .
این گونه توجه ، باعث افزایش آگاهی ، شفافیت و پذیرش واقعیات می گردد .

Mind fulness با بهره گیری از خود تنظیمی (self -regulation) و رهبری خود (self-leadership )  و تمرکز بر حواس پنجگانه می تواند فرد را به مدیریت هیجانی و آرامش برساند .
اگر فرد کاملا در زمان حال حاضر نباشد ، نمی تواند تشخیص دهد چه امکاناتی دارد ، چگونه می تواند به آن امکانات دسترسی پیدا کند و چطور تغییر و رشد ایجاد نماید .
ذهن آگاهی به مرور باعث می شود تا انسان به آرامش درونی برسد و با رها شدن از حسرت های گذشته و نگرانی برای آینده ، از زمان حال زندگی خود لذت عمیقی را تجربه نماید .
این قابلیت زیر بنا و روشی موثر و قوی برای توقف دادن فشارهای ذهنی و خاموش کردن  صدای استدلال های ذهن است .
ذهن آگاهی کیفیتی از بیداریست .
تکنیک آگاه شدن از خود است .
ذهن آگاهی به فرد می گوید که برای رسیدن به آرامش و دور کردن نگرانی ها ، ترس ها و اضطراب لازم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگی ، رابطه ای عمیق و واقع گرایانه برقرار نماید .
این توانائی باعث تقویت حافظه کوتاه مدت و کاهش اتخاذ تصمیمات جبران ناپذیر می شود و از صرف انرژی و وقت گذاری بر سر رابطه یا هدفی که هیچ آینده ای ندارد جلوگیری می کند .

 به مرور موجب تقویت تمرکز ، خلاقیت ، قدرت تصمیم گیری و شادابی شده و موجب افزایش حس شفقت و همدلی ، سلامت جسم و روان و آرامش در انسان می گردد .

 ذهن آگاهی با کاهش استرس و ترس و رنج ، تغییرات مثبت مغزی ایجاد کرده و سیستم ایمنی بدن را افزایش میدهد .

حضورذهن این آگاهی را به فرد می دهد که بیشتر انچه که در ذهن میگذرد ، فقط ذهنیت است و ممکن است حقیقت نداشته باشد . پس راحت تر می تواند آن را رها کند .
البته این خصیصه ای نیست که یک شبه حاصل شود ، اما پس از حصول قادرخواهد بود  تمام عمر پا به پای فرد بماند و زندگی هدفمند و معناداری برای وی بسازد .

زهرا پورعزت

مشاور پیش از ازدواج . زوج درمانگر . مشاور فردی