جراتمندی

 

جراتمندی

اگر شما نیز جزء کسانی هستید که بیشتر اوقات علیرغم میل باطنی خود، ناچار به پذیرش تقاضای دیگران شده اید و یا اینکه نمی توانید نارضایتی خود را بیان کنید، احتمالاً در زمینه رفتار  جراتمندانه مشکل دارید.

اگر رفتار  را یک طیف در نظر بگیریم ، یک سر طیف رفتار منفعلانه است و یک سر طیف رفتار پرخاشگرانه است که هر دوی این رفتارها مخرب می باشد، حال رفتار درست چیست؟جایگاهش کجاست؟

جایگاه رفتار جراتمندانه درست وسط طیف است.

جراتمندی دفاع از حقوق خود است به گونه ای که حقوق دیگران نادیده گرفته نشود. جرأتمندی   مهارتی است که باعث افزایش عزت نفس خودمان و جلب احترام دیگران می شود.

جراتمندی

افراد جراتمند هم برای خود و هم برای دیگران احترام قائل می شوند. در روابط خود منفعل نیستند و ضمن این که به خواسته ها و نیازهای دیگران احترام می گذارند، اجازه نمی دهند دیگران از آن ها سوء استفاده کنند و به شیوه فریبکارانه با آنان ارتباط برقرار کنند.

جراتمندی به معنی پرخاشگر بودن نیست و از هم متفاوت اند. پرخاشگری به معنی دفاع از خود به شیوه ای خصمانه و توهین آمیز است که فرد سعی می کند خواسته های خود را از طریق اعمال زور، توهین و تحقیر دیگران برآورده کند و بدتر از همه این که برای حقوق و خواسته دیگران هیچ اهمّیّتی قائل نیست. اما جراتمندی به معنی بیان خواسته خود به گونه ای است که هم حقوق خود و هم حقوق دیگران رعایت شود.

سرچشمه ی بسیاری از مشکلات در ارتباطات با افراد دیگر مثل کمرویی، خجالت، شرم، احساس تنهایی و ترس و اضطراب در نبود و یا کمبود مهارت  جراتمندی و قاطعیت است.

 جراتمندی باعث بیان توانمندی های بالقوه ی آدمی می شود و به خشنودی و رضایت از خویشتن و افزایش عزت نفس منجر می شود. مهم ترین نقص نبود مهارت جراتمندی این است که باعث اضطراب و کمبود عزت نفس در برخورد با دیگران شده و بسیاری از ارتباطات آدمی با دیگران را مختل می سازد. جراتمند نبودن ، کم کم باعث می شودکه فرد منزوی شود تا اینکه درنهایت نتوانند حقشان را در زندگی به دست آورند و همین امر باعث می شود احساس کنند همیشه در زندگی حق آنان خورده شده است و خشمی همیشگی نسبت به دیگران داشته باشند. جراتمندی باعث می شود شخص افکارو احساسات خود را به شیوه ی مناسبی بیان کند و از حق  خویش در برابر دیگران دفاع کند و در نهایت باعث می شود فرد نیاز ها و درخواست های خود را واضح و شفاف  بیان کند، بدون این که احساس نگرانی و ترس کند و بدون  ویران ساختن و توهین کردن به دیگران ، فرد جراتمند همیشه بدنبال اهداف خود می باشد و برایش اهدافش بسیار با ارزش است و برای رسیدن به آنهابرنامه‌ریزی می کند.

دیانا رمضان زاده