دکتر سید مصطفی عبداللهی

فوق دکتری پزشکی روان تنی و روان درمانی

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

آفلاین
شماره نظام: 7270
5
امتیاز
7270
شماره نظام
تخصص ها :
اعتیاد
سکس تراپی
خانواده درمانی
طلاق

 دکتر سید مصطفی عبداللهی 

فوق دکتری پزشکی روان تنی و روان درمانی از دانشگاه فرایبورگ آلمان

دکتری تخصصی روان شناسی سلامت
مدرس دانشگاه 
مدرس کشوری رویکردهای موج سوم رفتار درمانی(ACT)

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

عضو انجمن روانشناسی ایران

 

حیطه فعالیت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

√ درمانگر بیماری های روان تنی و اختلالات روانی

 درمانگر تخصصی اعتیاد

√ سکس تراپیست و ارتقای سلامت جنسی

مشاور انتخـاب خـردمندانه رشتـه تحصیلی، شغل و ازدواج

√ مربـی توانمنـد سـازی و توسعه فـردی

√ مشـاور کار و ارتقـای سلامت شغـلـی

√ زوج درمانگر در روابـط زناشـویـی، خـیـانــت  و  طـلاق

کارگاه های آموزشی :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

برگزاری کارگاه آموزشی"مدیر موفق"در مرکز آموزش عالی - کاربردی وزارت نفت

برگزاری کارگاه آموزشی"پیشگیری و درمان اعتیاد " در مرکز آموزش عالی - کاربردی وزارت دفاع

برگزاری کارگاه آموزشی"اعتماد به نفس و توانمند سازی کارکنان " در مرکز آموزش اداره کل گاز استان اصفهان

برگزاری کارگاه آموزشی"سبکی جدید در روابط زناشویی"در بهزیستی اصفهان

برگزاری دوره ی کامل"خودشناسی"در بهزیستی اصفهان 

برگزاری کارگاه آموزشی "فرزند پروی خردمندانه"در خمینی شهر

برگزاری کارگاه آموزشی "تحکیم خانوادهدر مرکز آموزش عالی - کاربردی وزارت نفت

برگزاری دوره آموزشی "کارورزی بالینیدر مرکز مشاوره توحید

برگزاری کارگاه آموزشی "شفقت درمانیدر مرکز مشاوره توحید

برگزاری کارگاه آموزشی "درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ACTدر مرکز مشاوره توحید

برگزاری کارگاه آموزشی "طرحواره درمانی در مرکز مشاوره توحید

برگزاری کارگاه آموزشی "روان درمانی اعتیاد با رویکرد  ACT , CFT , FAP "در مرکز مشاوره توحید
 
دکترای تخصصی روانشناسی و مشاورهافسردگی، وسواس، خانواده، روانکاوی، هیپنوتیزم
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی | روابط بین فردی | درمان فردی | زوج درمانی
دکترای روان شناسی سلامت اختلالات خلقی | مشاوره فردی | بیماری های روان تنی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشک