دکتر ولی اله نصر

متخصص اعصاب و روان | روانپزشک

آفلاین
رواندرمانگر
متخصص روانپزشکی قانونی
عضوانجمن روانپزشکان ایران
درمان انواع اختلالات خلقی وسایکوزها (دوقطبی،افسردگی، اسکیزوفرنی و...) 
درمان انواع اختلالات اضطرابی( انواع وسواس، اضطراب منتشر، اضطراب اجتماعی، فوبیا وحملات پانیک ونشخوارهای ذهنی واختلالات خواب و...)
درمان انواع اختلالات جنسی(زودانزالی، سردی مزاج وانحرافات جنسی و...)
مشاورتخصصی مشکلات روانی مرتبط بادادگاه ومراجع قضایی
درمان اختلالات سایکوسوماتیک(گوارشی وسردردهاو ...)
درمان انواع اختلالات کودکان ونوجوانان(بیش فعالی، بحران بلوغ و...)
درمان ومشاوره تخصصی سومصرف مواد مخدر ومحرکها وانواع اعتیاد
روانپزشک متخصص اورژانس اجتماعی  ومداخله دربحرانهای خانوادگی وسالمندی بهزیستی کشور
روانپزشک متخصص مداخله در خودکشی وآسیب به خود

روزهای حضور:

چهارشنبه ها عصر

دکترای تخصصی روانشناسی و مشاورهافسردگی، وسواس، خانواده، روانکاوی، هیپنوتیزم
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی | روابط بین فردی | درمان فردی | زوج درمانی
دکترای روان شناسی سلامت اختلالات خلقی | مشاوره فردی | بیماری های روان تنی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشک