دکتر سمیرا هادی

دکترای روان شناسی سلامت

اختلالات خلقی | مشاوره فردی | بیماری های روان تنی

آفلاین
شماره نظام: 8825
5
امتیاز
8825
شماره نظام
تخصص ها :
فردی
روان پویشی (روانکاوی کوتاه مدت)

 دکتر سمیرا هادی

مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
مشاوره فردی
آموزش مهارت های زندگی و تنظیم هیجان

سوابق تدریس 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
برگزاری کارگاه های آموزشی و مهارت آموزی جهت بهبود کیفیت زندگی

دکترای تخصصی روانشناسی و مشاورهافسردگی، وسواس، خانواده، روانکاوی، هیپنوتیزم
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی | روابط بین فردی | درمان فردی | زوج درمانی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشک
متخصص اعصاب و روان | روانپزشک