دکتر الهام نصر اصفهانی

متخصص اعصاب و روان | روانپزشک

متخصص اعصاب و روان (بورد تخصصی روانپزشکی)

آفلاین
تخصص ها :
دارو درمانی
خانواده درمانی
کودک

 دکتر الهام نصر اصفهانی

متخصص اعصاب و روان (بورد تخصصی روانپزشکی)


مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

دارو درمانی و رواندرمانی اختلالات افسردگی
اضطراب . وسواس . دوقطبی، پانیک، کمال طلبی و...
اختلالات روان تنی و اختلالات تفکر
اختلالات رفتاری کودک و نوجوان
زوج و خانواده درمانی

دکترای تخصصی روانشناسی و مشاورهافسردگی، وسواس، خانواده، روانکاوی، هیپنوتیزم
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی | روابط بین فردی | درمان فردی | زوج درمانی
دکترای روان شناسی سلامت اختلالات خلقی | مشاوره فردی | بیماری های روان تنی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشک