آقای فربد مهدی

روانشناس بالینی

فردی | خانواده درمانی | زوج درمانی | روان درمانگر پویشی | بیماری های روان تنی

آفلاین
 فربد مهدی
(روانشناس بالینی و روانکاو)

مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
روان درمانگرISTDP
درمانگر مشکلات شخصیتی و درونی
مشکلات ارتباطی
درمانگر اختلالات شخصیت . افسردگی . اضطراب . بیماری های جسمانی با ریشه عصبی
دکترای تخصصی روانشناسی و مشاورهافسردگی، وسواس، خانواده، روانکاوی، هیپنوتیزم
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی | روابط بین فردی | درمان فردی | زوج درمانی
دکترای روان شناسی سلامت اختلالات خلقی | مشاوره فردی | بیماری های روان تنی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشک