دکتر محمدرضا نادریان

دکترای تخصصی روانشناسی

فردی | خانواده درمانی | خیانت | طلاق | پیش از ازدواج | کودک

آفلاین
5
امتیاز
 دکتر محمدرضا نادریان
متخصص روانکاوی و رواندرمانگر پویشی

  رویکرد متمرکز بر هیجان EFT
  تحلیل رفتار متقابل T.A

  کارشناس تنظیم هیجان، فرد، زوج و خانواده
  کارشناس روابط متقابل
  روابط جنسی
  مشاور فردی، خانواده، طلاق و ازدواج
  روابط فرازناشویی
  پرورش کودک
دکترای تخصصی روانشناسی و مشاورهافسردگی، وسواس، خانواده، روانکاوی، هیپنوتیزم
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی | روابط بین فردی | درمان فردی | زوج درمانی
دکترای روان شناسی سلامت اختلالات خلقی | مشاوره فردی | بیماری های روان تنی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارودرمانی