دکتر حسن خوش اخلاق

متخصص روانشناسی و مشاوره خانواده

درمان غیردارویی افسردگی، وسواس، مشاور خانواده، ازدواج

آفلاین
شماره نظام: 1963
5
امتیاز
1963
شماره نظام
تخصص ها :
خانواده درمانی
فردی
پیش از ازدواج
طلاق

 دکتر حسن خوش اخلاق

 


متخصص روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور


حیطه فعالیت::::::::::::::::::: 


مشاوره ازدواج  مشاوره طلاق  زوج درمانی و بهبود روابط عاطفی  خانواده درمانی
دکترای تخصصی روانشناسی و مشاورهافسردگی، وسواس، خانواده، روانکاوی، هیپنوتیزم
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی | روابط بین فردی | درمان فردی | زوج درمانی
دکترای روان شناسی سلامت اختلالات خلقی | مشاوره فردی | بیماری های روان تنی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارودرمانی