آقای مهدی شیروی

کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی

فردی | خانواده درمانی | کودک و نوجوان | تحصیلی | انواع گرایش های جنسیتی

آفلاین
شماره نظام: 1402483
5
امتیاز
1402483
شماره نظام
 مهدی شیروی
کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی و مدرس دانشگاه

سوابق فعالیت
::::::::::::::::::: 
مشاور آموزش و پرورش
 ن: 10 سال
  
سازمان بهزیستی و مراکر تحت نظارت : 8 سال
مدیریت مرکز ترک اعتیاد آرام بخش قلبها
  
مرکز مشاوره نگرش ، توحید و پرتو توحید

حیطه فعالیت
::::::::::::::::::: 

  خانواده درمانگر  مشاوره نوجوان  روابط والد ، فرزند  اختلالات خلقی و اضطرابی


 
  درمان اعتیاد
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی وکنکور  مدرس آموزش خانواده: سبک فرزند پروری و پیشگیری از اعتیاد

دکترای تخصصی روانشناسی و مشاورهافسردگی، وسواس، خانواده، روانکاوی، هیپنوتیزم
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی | روابط بین فردی | درمان فردی | زوج درمانی
دکترای روان شناسی سلامت اختلالات خلقی | مشاوره فردی | بیماری های روان تنی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشک