امروز سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۱

بازتعریف خود درزنان طلاق گرفته

بازتعریف خود درزنان طلاق گرفته

با وجود تلاش برای مدیریت و کاهش طلاق امروزه این پدیده در جامعه ایرانی روندی افزایشی به خود گرفته است. به طوری که شاخص ها نشان می دهند روز به روز برتعدتد خانواده های طلاق در ایران افزوده میشود.

 طراحی پرتال توسط شرکت جویشگر