خانم شکوفه برهانی

کارشناسى ارشد روانشناسى بالینى

اختلالات خلقی | اختلالات شخصیت | اختلالات وسواسی - جبری | طلاق | پیش از ازدواج

آفلاین
شماره نظام: 25620
5
امتیاز
25620
شماره نظام
تخصص ها :
سکس تراپی

 حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   درمان اختلالات جنسی ، سکستراپی


   خانواده درمانی و زوج درمانی
 
 

      پیش از ازدواج
 


  روان درمانی و رفتاردرمانی (درمان بیماری های افسردگی ، دوقطبی ، اضطراب ، وسواس و...)

 
  تست های شخصیت و ازدواج


  طلاق و خیانت


  خودشناسی و روانکاوی

دکترای تخصصی روانشناسی و مشاورهافسردگی، وسواس، خانواده، روانکاوی، هیپنوتیزم
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی | روابط بین فردی | درمان فردی | زوج درمانی
دکترای روان شناسی سلامت اختلالات خلقی | مشاوره فردی | بیماری های روان تنی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشک