امروز جمعه, ۷ بهمن ۱۴۰۱

چند نکته تربیتی تا کودکان طرحواره دار نسازیم

چند نکته تربیتی تا کودکان طرحواره دار نسازیم

-انتظارات واقع بینانه و متناسب با توان و علاقه کودک از آنها داشته باشیم. 2- نقاط ضعف و قوت فرزند خود را بدانید. استعدادهایش را بشناسید و در مورد هوش های مختلف بیاموزید. 3- کمک کنید بین تفریح و کار برای خودتان و همچنین برای کودک بین تفریح و آموزش تعادل برقرار شود.

 طراحی پرتال توسط شرکت جویشگر